• เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ประกาศความคืบหน้าโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ แห่งแรกของประเทศไทย ในการประชุม COP28 ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
  • เครือเจริญโภคภัณฑ์ วางแผนการใช้พลังงานไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพในการขนส่งระยะไกล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยให้เร็วขึ้น
  • ประสบความสำเร็จในการทดสอบการใช้โดรนไร้คนขับ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
  • ใช้ในระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Logistic) เพื่อจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ประกาศความคืบหน้าโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มต้นผลิตได้ 2 กิโลกรัม/วัน โดยความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น กับความสำเร็จในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ (Bio-Hydrogen) ซึ่งได้มาจากของเสียของสัตว์ปีก ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสำคัญของการประชุม COP28 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สำคัญ 4 ด้าน และหนึ่งในนั้นคือเร่งการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากของเสียจากฟาร์มสัตว์ปีกของเครือซีพี ในการผลิตก๊าชไฮโดรเจนชีวภาพ ความร่วมมือครั้งนี้ของเครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ได้ร่วมกันนำนวัตกรรมผสานความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ โตโยต้ายังได้จัดแสดงอุปกรณ์การผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพแห่งแรกของประเทศไทย ที่สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียที่จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไฮโดรเจนชีวภาพ ในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดจะเริ่มดำเนินการทดลองใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว สำหรับการขนส่งระยะไกลและมีการทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรเจนชีวภาพ พลังงานทดแทนสำหรับภาคการขนส่ง โดยเราหวังว่าจะนำไฮโดรเจนชีวภาพมาใช้กับการขนส่งระยะไกลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงสำหรับการดำเนินงานบางส่วนในประเทศไทย

ภายใน Thailand Pavilion ในงาน COP28 ณ เมืองดูไบ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “พวกเราทุกคนต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุม COP28 ครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราทุกคนที่จะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรม จากความร่วมมือกับ โตโยต้า และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) เพื่อค้นหาวิธีปฏิวัติการใช้พลังงานทดแทนและแนวทางใหม่เพื่อนำไปสู่อนาคต จากความร่วมมือนี้เราจะสร้างโลกที่ความยั่งยืน และเป็นวิถีของการดำรงชีวิต”

ไฮโดรเจนชีวภาพจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในประเทศไทย นอกเหนือจากการนำของเสียจากสัตว์ปีกไปผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังขยายไปสู่ภาคยานยนต์ อีกความสำเร็จของการทดลอง ในการใช้โดรนยานยนต์ไร้คนขับ สนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศไทย โตโยต้าได้นำโดรนที่ใช้ไฮโดรเจนชีวภาพ นำมาใช้งานในฟาร์มซีพีหลายแห่ง ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การใส่ปุ๋ย ตลอดจน งานเกษตรกรรมอื่นๆคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายมาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อสังคมร่วมกับทาง ซีพี ซึ่งบรรลุผลด้วยดีในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และมีส่วนในการสร้างความสุขให้กับคนไทย 67 ล้านคน ภายใต้แนวคิด “doing what can be done now” ร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ด้วยทรัพยากรทางการเกษตรของประเทศรวมกับความแข็งแกร่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของซีพี ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจยานยนต์ ของโตโยต้าและ CJPT การทดลองครั้งแรกในประเทศไทย ในการผลิตไฮโดรเจนจากการใช้ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มสัตว์ปีกสามารถนำไปใช้เพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราต้องการขยายขอบเขตความร่วมมือริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ พลังงาน ข้อมูล และยานยนต์”

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดำเนินธุรกิจยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ผ่านบริษัทในเครือฯ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพิ่มเติม ทั้ง HEV (ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด), BEV (ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่) และ FCEV (ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโดยสารขนส่งในเมืองและการขนส่งของภาคการเกษตร รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม อีกทั้งวางแผนเส้นทางเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการขนส่งคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ โตโยต้า มีความสนใจ ในการสนับสนุนการลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพันธมิตรมากว่า 25 ปี เรามีความยินดีที่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งหาแนวทางใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสำหรับประเทศไทย เป้าหมายของเราคือศึกษาศักยภาพในการผลิต การขนส่ง และการใช้ไฮโดรเจนชีวภาพทุกธุรกิจของเครือฯ โดยเริ่มทดลองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพื้นที่ หลังจากนั้นจะมีการขยายให้ครอบคลุม เราขอเชิญชวนพันธมิตรและชุมชนต่างๆ ในการมีเป็นพันธกิจและร่วมในการเดินทางของเราครั้งนี้”

ด้วยความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ Commercial Japan Partnership Technologies เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ประกาศความสำเร็จลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนหลากมิติ

admin

Tags

1xbet license 7 eleven philippines accept credit card best bingo sites to win on best online casinos for us players best real money poker sites biggest prize in lotto philippines bookie website bronze casino casino deposit paysafecard casino top ten city of dreams manila restaurants coins ph maximum cash out deposit money at 7 eleven fil games blackjack promo code free money casino genuine online lottery sites honda winner 150 philippines how to do lotto online how to fund skrill using gcash how to get load in paymaya how to hide name on gcash lady's choice philippines lazada fitness leobet66 -โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ lion king putlocker live roulette free make money casino maya electronics netent online casinos newcasino no 1 table tennis player in philippines online casino paypal withdrawal online casino providers online casinos that use paypal oppa888 paypal slots play online games earn money paypal t rex free slot wow slot 567 สล็อตฝาก10บาทได้100ล่าสุด www 777 com ดูหวยไทยรัฐเดลินิวส์งวดนี้ สวีเดน บอล -ตารางบอลวันนี้ ทุกลีก เว็บสล็อต สูตร หวย ล่าง บ้าน สาน ฝัน หวยเด็ด เลขเด็ด หวยไทยรัฐ แม่จำเนียร ทดลองเล่นสล็อต roma หวยไทยรัฐ เดลิ นิ ว ส์ 1 8 63